Groot dikkopje

Groot dikkopje - Ochlodes sylvanus


Voorkomen: Het groot dikkopje is een mobiele soort die leeft in allerlei beschutte, vrij vochtige graslanden en ruigten.


Uiterlijk: De onderkant van de achtervleugel is geelachtig, met duidelijke lichte vlekken. Het mannetje heeft op de bovenkant van de voorvleugel een duidelijke geurstreep in de vorm van een langgerekte S. Het groot dikkopje heeft geen kommavlek.

 

Voorvleugellengte: 12-15 mm

 

Foto’s


Gelijkende soorten: Kommavlinder

 

Vliegtijd: Begin juni-half augustus in één generatie.

 

Rups: Eind juli-eind juni. Overwinterd als half volgroeide rups tussen samengesponnen bladeren.

 

Waardplanten: Diverse grassen zoals breedbladige zwenkgrassen en beemdgrassen, kweek, witbol en pijpenstrootje.

 

Locaties in Eemland: Verschillende natuurgebieden in Soest en Baarn, de polder en sporadisch in de bebouwde kom.

 

Link:

Vlindernet

 

Bron: www.vlindernet.nl