Rupsen

Rupsen Rupsen zijn de toekomstige vlinders. Maar niet alles wat op een rups lijkt, is ook een rups.

De larven van bijvoorbeeld kevers, bladwespen en andere insecten hebben sterke gelijkenissen met vlinderrupsen.


Voor 99,9 % zijn vlinderrupsen duidelijk te onderscheiden van andere soorten larven, simpelweg door de buikpootjes te tellen.

Een rups heeft bij z’n kop 3 paar ‘borstpootjes’, dat zijn de pootjes die ook na de verpopping tot vlinder te zien zijn (al zijn de pootjes dan meestal wel wat groter). Bij de kont bevindt zich 1 paar pootjes, de naschuivers. Op de buik van de rups, dus tussen de borstpootjes en de naschuivers in, zitten de buikpootjes. Bij een vlinderrups zijn dat altijd 1 tot 4 paar buikpootjes. 


Bron: Vlindernet.nl


De larve van een bladwesp heeft meer dan 4 paar buikpootjes, meestal veel meer. En larven van kevers hebben meestal helemaal geen buikpootjes en ook geen naschuivers. Tot slot zijn er ook nog larven van muggen en vliegen: die hebben helemaal geen pootjes.


Zie voor meer info:

Bouw van de rups

Verwarring van rupsen met bladwesplarven

Verwarring met larven van overige insecten

Familiekenmerken van rupsen