2017-05-21 De Zilvermijnmot - Acrocercops brongniardella

De Zilvermijnmot (Acrocercops brongniardella)

21 mei 2017, door Violet Middelman


De Zilvermijnmot - Acrocercops brongniardella is een micro-nachtvlinder welke als jonge rups mineert in de bladeren van o.a. eik. ‘Mineren’ betekent dat ze tussen de verschillende lagen in een blad leven en vreten. De vraatsporen van mineerders zijn in combinatie met de waardplant vaak karakteristiek voor een soort micro-nachtvlinder.


De mijn start als een smal spoortje aan de bovenkant van het blad, een zogeheten ‘bovenzijdige epidermale gangmijn’. De mijn volgt in eerste instantie een bladnerf om vervolgens al kronkelend steeds breder te worden. De gangmijn eindigt als blaasmijn.


1 mijn van begin tot eind (Foto Remco Vos)


Meestal zitten er meerdere rupsjes in één blad, en vloeien de mijnen uiteindelijk samen. Gezelligheid ten top! Soms resulteert dat in een vrijwel volledig ‘ondermijnd’ blad, volledig zilverkleurig aan de bovenkant.


Meerdere rupsjes op 1 blad (foto Violet Middelman)


Mijnen worden over het algemeen van april t/m augustus waargenomen, maar later in het jaar kan je ze ook nog treffen.


Blad vol mijnen, de gangmijnen (begin) en de uiteindelijke blaasmijn (Foto Remco Vos)


De rupsjes gaan vervellen en verplaatsen zich daarna naar een andere laag in het blad, het palissadeparenchym. De eerste mijn in het epidermum laten ze nu met rust. Als ze zich vol en ‘groot’ hebben gegeten verlaten ze de mijn en verpoppen buiten het blad.


Jonge rups zichtbaar geworden doordat de mijn beschadigd was (Foto Remco VosRups in een later stadium, deze leeft buiten het blad om te gaan verpoppen (Foto Remco Vos)


De imago’s (volwassen vlinders) hebben wij helaas nog nooit in levende lijve ontmoet. Ze vliegen al in één generatie vanaf eind juli en overwinteren als imago tot mei van het daaropvolgende jaar. Maar ze worden niet vaak gezien omdat ze niet vaak op licht afkomen. Daarnaast hebben ze een vleugellengte van 4 à 5 mm, dus je ziet ze sowieso makkelijk over het hoofd.

Met hartelijke dank aan Gerwin van de Maat voor het mogen gebruiken van zijn foto! Prachtige foto Gerwin!


Imago (Foto Gerwin van de Maat)


De Zilvermijnmot lijkt een niet al te algemene soort in Nederland, gezien het aantal waarnemingen op waarneming.nl en het stippenkaartje van Microlepidoptera.


Zie voor meer info over deze soort::


Microlepidoptera.nl


Bladmineerders.nl


Bladmineerders.be   


Lepiforum.de


Bladmineerders.be Opbouw bladlagen