Bruin blauwtje

Bruin blauwtje - Aricia agestis


Voorkomen: een vrij schaarse standvlinder die vooral in de duinen en in Limburg voorkomt


Uiterlijk: Bovenkant vleugels bruin (zowel man als vrouw), zonder bestuiving, onderkant lichtbruin, meestal een volledige rij oranje vlekken op de rand van de vleugels, vleugeladres lopen door in de franje waardoor deze geblokt lijkt

 

Voorvleugellengte: ca. 13 mm

 

Foto’s


Gelijkende soorten: Icarusblauwtje

 

Vliegtijd: begin mei – begin oktober, in 2 (soms 3) generaties

 

Rups: juni – half juli en half augustus – eind april, overwintert als half volgroeide rups in de strooisellaag

 

Waardplanten: div. soorten ooievaarsbek

 

Locaties in Eemland: enkele heidegebieden in Soest

 

Link:

Vlindernet

 

Bron: www.vlindernet.nl