2013-06-22 Kruisbekken op De Stulp

Vlinders Eemland

Kruisbekken op De Stulp

22 juni 2013, door Violet Middelman

 

Vandaag gingen we op pad voor een vlinderinventarisatie op De Stulp. Peter (coördinator Vogelwerkgroep) tipte ons dat er eerder deze week Kruisbekken waren gezien, een groep van zeker 20 stuks. Niet een bijzonder zeldzame soort, maar het is ook geen soort die je dagelijks te zien krijgt.

 

De Kruisbek dankt zijn naam aan de snavel: de onderste en de bovenste snavelhelft kruisen elkaar. Deze snavel is uitermate geschikt om hun voedsel, de zaden van dennenappels, uit de dennenappels te peuteren. Kruisbekken zijn hier voornamelijk in de winter te zien, maar ook tijdens de trek naar het noorden en een enkele keer als broedvogel.


Hier zie je dat de snavelhelften elkaar kruisen - Remco Vos

 

Redelijk aan het eind van onze inventarisatie stonden we, bij een drinkpoel voor de koeien, naar de verschillende waterjuffers te kijken. Terwijl we rondom de poel stonden kwam er een groepje vogels aangevlogen die in een grote eik vlakbij ging zitten. Een klein groepje kwam daarna vanuit de eik naar de poel gevlogen om water te drinken. Ze trokken zich niets van ons aan en vlogen vlak langs ons heen.


Kruisbekken bij poel - Dick Nagelhout

 

Hoe dicht ze ook langs ons heen kwamen, het ging te snel om te zien met welke soort vogel we van doen hadden. De vogel die ik het best kon bekijken had een gelige kleur en een soort vlekken, een beetje zoals een Spreeuw.

Even later kwam er weer een groepje naar het water toe. We zagen nu veel vogels met een oranje-rode kleur, maar wederom ging het te snel om ze goed genoeg te kunnen zien. Maar, drie maal is scheepsrecht, en ja hoor, er kwam weer een groepje naar de poel toe. Nu bleven ze iets langer zitten en konden we ze goed bekijken: Kruisbekken!


Drinkende Kruisbek - Dick Nagelhout

 

Het verschil tussen de mannetjes en de vrouwtjes was goed zichtbaar: de vrouwtjes zijn geel-groen van kleur, en de mannetjes oranje-rood, prachtig!

Wat een schitterende ervaring, zeker om ze van zo dichtbij te mogen aanschouwen.

 

De poel is goed te zien vanaf het zandpad wat er langs loopt, het gebied achter het hek, waar de poel ligt, is niet toegankelijk (behalve met een vergunning, die de Vlinderwerkgroep heeft).

 

Kruisbek - Dick Nagelhout