2010-04-04 Weer een bijzonder microvlindertje

Vlinders Eemland

Weer een bijzonder microvlindertje

04 april 2010, door Violet Middelman


Op 21 maart jl. was het een prachtige voorjaarsdag, we waren lekker bezig in de tuin. Tijdens snoeiwerkzaamheden aan de klimop ontdekte Remco twee klimopblaadjes die met een soort spinsels aan elkaar geplakt waren. Nieuwsgierig maakt hij de blaadjes voorzichtig los van elkaar en zag een klein rupsje zitten.


Dat moest wel de larve van een microvlinder zijn. Maar welke, want er zijn bijna 1500 verschillende soorten microvlinders in Nederland!Met zo’n klein rupsje was daar voor ons geen beginnen aan dus plaatsten we de foto’s op een forum. Al snel kregen we een vrij enthousiaste reactie van T. Muus, microkenner, dat het misschien de Klimopbladroller (Clepsis dumicolana) betrof, een soort die voor hem interessant was om uit te kweken in verband met onderzoek. Hij verzocht ons of we misschien een exemplaar aan hem op konden sturen. Nog geen kwartier later kregen we van dezelfde persoon weer een reactie: waarschijnlijk was het toch een andere soort, de Gemarmerde drievlekbladroller (Lozotaenia forsterana). Iets minder leuk voor hem, maar nog steeds interessant genoeg om uit te kweken. Helaas, op dat moment had het rupsje al de pootjes genomen…


Een week later vond Remco nog een paar vastgeplakte klimopblaadjes en we besloten er twee op te sturen. Aan het eind van de dag plukten we de blaadjes met rupsjes en stopten ze in een leeg doosje voor pleisters. Het doosje ging in een bubbeltjesenveloppe op de post.


Gisteren kregen we de reactie dat het inderdaad om de Gemarmerde drievlekbladroller ging. Deze soort is schaars buiten Gelderland en Overijssel en uit de provincie Utrecht zijn nog geen eerdere waarnemingen bekend! Het is één van de grootste bladrollers en vliegt van mei t/m juli.


De kans dat we de vlinder straks zullen zien vliegen is klein, ze vliegen immers ’s nachts. En ook al is het één van de grootste bladrollers, met een spanwijdte van 21-27 mm vallen ze natuurlijk niet echt op. We zijn in onze sas met deze bijzondere vondst in eigen tuin te Soest!

Zie voor een foto van de vlinder: www.microlepidoptera.nl.