Zwartsprietdikkopje

Zwartsprietdikkopje - Thymelicus lineola


Voorkomen: Het zwartsprietdikkopje is een vrij algemene standvlinder. De soort breidt zich uit, maar de aantallen vlinders op de vliegplaatsen nemen af.


Uiterlijk: De vleugels zijn lichtbruin tot geel zonder tekening op de bovenkant van de vleugels. De geurstreep van het mannetje loopt evenwijdig aan de aders op de voorvleugel. Op de onderkant van de voorvleugel heeft de vleugelpunt dezelfde kleur als de rest van de vleugel. De onderkant van de sprietknop is zwart.

 

Voorvleugellengte: 12-14 mm

 

Foto’s


Gelijkende soorten: Geelsprietdikkopje

 

Vliegtijd: Eind juni-eind augustus in één generatie.

 

Rups: H april-half juli. Vanuit een zelfgemaakt kokertje zoekt de rups zijn voedsel. De soort overwintert als ei.

 

Waardplanten: Verschillende grassoorten waaronder gladde witbol, kropaar, timoteegras en kweek, die groeien op zonnige plaatsen.

 

Locaties in Eemland: Overal te zien in Eemland, doch voornamelijk in de verschillende natuurgebieden.

 

Link:

Vlindernet

 

Bron: www.vlindernet.nl