Sleedoornpage

Sleedoornpage - Thecla betulae


Voorkomen:

De Sleedoornpage is een zeldzame standvlinder die voorkomt op een aantal locaties in Overijssel en Drenthe, langs de randen van de Veluwe, op de Utrechtse Heuvelrug, op een enkele locatie in Noord-Brabant en in Zuid-Limburg. Wordt vaak aangetroffen buiten natuurgebieden in parkachtige landschappen, aan de randen van bossen en struwelen.

De vlinders leven een verborgen leven. Zij zitten veelal bovenin de bomen, waar zij zich voeden met honingdauw. De mannetjes scholen samen in de kruinen van vrijstaande bomen, en maken af en toe korte vluchten. De vrouwtjes zetten de eitjes af op jonge, vitale takken van sleedoorn. Ook komen zij af en toe naar beneden om nectar te drinken van o.a. gulden roede. De soort overwinterd als ei.


Uiterlijk: De onderzijde van de vleugels is lichtbruin tot oranje met witte lijnen. De bovenkant is donkerbruin en bij het vrouwtje is er een grote opvallende niervormige oranje vlek.

 

Voorvleugellengte: circa 16-18  mm (man) en 17-19 mm (vrouw)

 

Foto’s


Gelijkende soorten:

 

Vliegtijd: Eind juli – eind september in één generatie, de levensduur van de vlinders is vrij lang, 6 tot 9 weken.

 

Rups: april – juni. De jonge rupsen beginnen te eten van het binnenste van een bladknop, later gaan ze over tot het eten van de bladeren. Verpopping vindt plaats in de strooisellaag.

 

Waardplanten: Sleedoorn en enkele andere gecultiveerde Prunus-soorten (o.a. pruim)

 

Locaties in Eemland: Enkele locaties in Soest.

 

Link:

Vlindernet

Vlinderstichting

 

Bron: www.vlindernet.nl