Koninginnepage

Koninginnepage - Papilio machaon


Voorkomen: Een vrij schaarse standvlinder die vooral in de zuidelijke helft van het land wordt waargenomen. De laatste jaren komen er ook steeds meer meldingen uit de rest van Nederland, tot aan de Waddeneilanden toe. Het aantal exemplaren per jaar wisselt.


Uiterlijk: De grondkleur van boven- en onderkant van de vleugels is geel. Op de bovenkant van voor- en de achtervleugel bevindt zich langs de achterrand een doorlopende, brede blauwe band met zwarte randen. Opvallend zijn de staartjes aan de achtervleugel en de rode stip in de binnenrandhoek.

 

Voorvleugellengte: 32-41 mm

 

Foto’s


Gelijkende soorten: Koningspage

 

Vliegtijd: Eind april-half juni en begin juli-half september in twee generaties. In warme jaren vliegt er mogelijk een partiële derde generatie in oktober.

 

Rups: Half mei-half juni en half augustus-eind september. De soort overwintert als pop in de kruidlaag.

 

Waardplanten: Vooral peen (ook de gecultiveerde vorm); daarnaast ook andere schermbloemigen, zoals bevernel, engelwortel, pastinaak en venkel.

 

Locaties in Eemland: Een sporadische voorbijganger

 

Link:

Vlindernet

 

Bron: www.vlindernet.nl