Kommavlinder

Kommavlinder - Hesperia comma


Voorkomen: De Kommavlinder heeft een voorkeur voor open schraal grasland en veel nectaraanbod. Vergrassing kan hem funest worden.


Uiterlijk: De onderkant van de achtervleugel is grijsgroen met een aantal opvallende witte vlekjes. De iets grotere vlek bij het lichaam (de 'komma' waaraan deze soort zijn naam dankt) is kenmerkend. Het mannetje van de kommavlinder heeft op de bovenkant van de voorvleugel een grote geurstreep, bij het vrouwtje ontbreekt deze.

 

Voorvleugellengte: 12-15 mm

 

Foto’s


Gelijkende soorten: Groot dikkopje

 

Vliegtijd: Begin juli-eind augustus in één generatie.

 

Rups: Half maart-half juli. De rupsen leven dicht bij de grond in een tentvormige koker van grassprieten, soms met meerdere rupsen bij elkaar. De soort overwintert als ei.

 

Waardplanten: Kleine polletjes van schapengras; soms ook andere zwenkgrassen, buntgras en struisgras.

 

Locaties in Eemland: Vliegbasis Soesterberg, De Paltz, De Stompert

 

Link:

Vlindernet

 

Bron: www.vlindernet.nl