Klein koolwitje

Klein koolwitje - Pieris rapae


Voorkomen:

Het Klein koolwitje is een algemene dagvlinder. Regelmatig te zien in o.a. tuinen en parken, bloemrijke graslanden en bos- en akkerranden


Uiterlijk:

Een witte vlinder met 2 zwarte vlekken op de voorvleugel en een zwarte vlek op de bovenkant van de voorvleugelpunt. De vlek in de voorvleugelpunt loopt langs de vleugelrand naar beneden en komt niet voorbij de zwarte vlek in het midden van de voorvleugel. Tevens eindigt deze vlek aan de onderkant in een rechte lijn.

De 2 zwarte vlekken op het midden van de voorvleugel zijn bij het vrouwtje groter en zwarter dan bij het mannetje. Bij het mannetje is de 2e vlek soms amper te zien.


Voorvleugellengte:  21-27 mm


 

Foto’s


Gelijkende soorten: Groot koolwitje en Klein geaderd witje


Vliegtijd: Begin april – begin juni, half juni – begin september en half juli – half oktober, in 3 generaties.


Rups: Eind mei – half juli en half augustus – begin oktober.

Overwintert als pop onder een natuurlijk of kunstmatig dakje.


Waardplanten: Kruisbloemigen en reseda, vaak moestuinplanten


 

Link:

Vlindernet

 

Bron: www.vlindernet.nl