Grote vos

Grote vos - Nymphalis polychloros


Voorkomen: De grote vos staat als ‘ernstig bedreigd’ op de Rode Lijst en zal waarschijnlijk binnenkort als standvlinder uit Nederland verdwijnen. Een zeldzame standvlinder die met acuut uitsterven wordt bedreigd. De laatste jaren worden er gemiddeld ongeveer vijf exemplaren waargenomen, vermoedelijk zwervers uit het buitenland of vlinders van tijdelijke populaties.


Uiterlijk: De bovenkant van de voorvleugel is oranjebruin; langs de achterrand van de voorvleugel liggen geen blauwe maanvlekken. Langs de voorrand van de voorvleugel liggen enkele grote zwarte vlekken in het middenveld bevinden zich vier zwarte vlekken.

 

Voorvleugellengte: 27-32 mm

 

Foto’s


Gelijkende soorten: Kleine vos, Oostelijke vos, Gehakkelde aurelia

 

Vliegtijd: Half juni-begin september en na de overwintering van begin maart-begin juni in één generatie.

 

Rups: Eind april-half juli. Jonge rupsen leven in nesten bij elkaar, volwassen rupsen leven solitair. De verpopping vindt plaats op de voedselplant. De soort overwintert als vlinder in een grot of holle boom.

 

Waardplanten: Vooral iep; ook zoete kers en sommige wilgensoorten.


Nectarplanten: De vlinders voeden zich met sap van bloedende bomen, rottend fruit en honingdauw.

 

Locaties in Eemland: Overal te zien

 

Link:

Vlindernet

 

Bron: www.vlindernet.nl