Dagpauwoog

Dagpauwoog - Aglais io


Voorkomen: De dagpauwoog overwintert als vlinder en komt in het voorjaar als een van de eerste weer tevoorschijn. Een zeer algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt.


Uiterlijk: Een roodachtig bruine vlinder met op de bovenkant van alle vier de vleugels een grote opvallende oogvlek. De onderkant van de vleugels is zwart.

 

Voorvleugellengte: 24-31 mm

 

Foto’s


Gelijkende soorten: -

 

Vliegtijd: Eind juni-oktober en na de overwintering van begin maart-eind mei in één generatie.

 

Rups: eind april-half juli en in de maand september. Jonge rupsen leven in groepen in spinselnesten, volwassen rupsen leven solitair. De verpopping vindt meestal plaats op de waardplant, maar soms op een struik of muur in de omgeving daarvan. De soort overwintert als vlinder op een vochtige en koele plaats in een boom of gebouw.

 

Waardplanten: Grote brandnetel.


Nectarplanten: De vlinders voeden zich met nectar van verschillende soorten planten.

 

Locaties in Eemland: Overal te zien

 

Link:

Vlindernet

 

Bron: www.vlindernet.nl