Citroenvlinder

Citroenvlinder


Voorkomen: algemene standvlinder, eén van de eerste vlinders die in het voorjaar vliegt.


Uiterlijk: De mannetjes zijn felgeel van kleur en de vrouwtjes zachtgeel tot witachtig.


Voorvleugellengte: 27-30 mm

 

Foto’s


Gelijkende soorten: -

 

Vliegtijd: februari – oktober, in 2 generaties

 

Rups: half april – eind juni

 

Waardplanten: Sporkehout en Wegedoorn

 

Locaties in Eemland:

Vrijwel overal te zien.

 

Link:

Vlindernet

 

Bron: www.vlindernet.nl