Boomblauwtje

Boomblauwtje - Celastrina argiolus


Voorkomen:

Het Boomblauwtje is het eerste blauwtje dat in het voorjaar vliegt.

Vaak te zien in tuinen, parken en bos.


Uiterlijk:

De bovenkant van de vleugels is blauw met een zwarte rand, de onderkant van de vleugels is lichtblauw met zwarte stippen.


Voorvleugellengte: ca. 14 mm

 

Foto’s


Gelijkende soorten: Staartblauwtje (zeldzaam dus niet waarschijnlijk in Eemland)


Vliegtijd: Eind maart – begin juni en half juni – begin oktober, in 2 of 3 elkaar overlappende generaties.


Rups: Half mei- eind juni en begin augustus – eind september.

Overwintert als pop in de strooisellaag of in een schorsspleet.


Waardplanten: Sporkehout, Klimop, struikhei, Vlinderstuik e.a.

 

Locaties in Eemland:

Vrijwel overal te zien.

 

Link:

Vlindernet

 

Bron: www.vlindernet.nl