2014-09-06 Struinen in de Lange Duinen

Vlinders Eemland

Struinen in de Lange Duinen

6 september 2014, door Violet Middelman

 

Zo nat en kil als augustus was, september begon met prachtig nazomerweer. Het vlinderseizoen loopt op zijn einde, toch vloog er nog genoeg rond en daarnaast zijn er ook nog rupsen, libellen, sprinkhanen en kevers. Deze keer gingen we naar de Lange Duinen, met het 1000-bomenbos en het voormalige Jessurunkamp. Een ander gebied dan waar we normaal inventariseren, maar net zo leuk en boeiend.

 

Het was droog en redelijk warm, maar de zon ging schuil achter een wolkendek. We liepen eerst het zand van de Lange Duinen op en speurden de Grove dennen af naar Ransuilen. Ze waren alweer gezien maar niet in de bomen waar ze de afgelopen jaren zaten. En hoe goed we ook zochten: geen Ransuilen. Maar, niet getreurd, we waren er immers voor de vlinders en libellen. Vol goede moed speurden we de hei af. Er zaten meerdere Sikkelsprinkhanen, die met hun groene kleur mooi opvielen in de paarse hei.

 

Sikkelsprinkhaan - Phaneroptera falcata (foto Dick Nagelhout)

 

We zagen 2 rupsen van een Veelvraat, eentje in de Struikhei en eentje eronder op de grond. Die in de hei had een vreemde bobbel op zijn kop, en die op de grond zag er ook een beetje vreemd uit. Bij nadere inspectie bleek de ‘rups’ op de grond een leeg huidje te zijn, en die bobbel op de andere rups een restant van het lege huidje: het was een net vervelde rups! Als zo’n harige rups vervelt gooit hij dus zijn oude bontjasje uit, waaronder een nieuwe bontjas gereed is.

 

Veelvraat - Macrothylacia rubi (foto Violet Middelman)

 

Een Heivlinder vloog voorbij en in de hei hing een Hooibeestje. Het Hooibeestje vond het blijkbaar nog niet mooi genoeg om aan de fladder te gaan. Er zaten een paar Bruine winterjuffers en overal vlogen grasmotjes op. Er zijn veel soorten grasmotten, en aangezien ze vaak niet stil blijven zitten voor een foto en het (ons) veel tijd kost om ze op naam te brengen laten we die meestal vliegen. Sebastiaan zag echter een iets groter microvlindertje, een Luipaardlichtmot. Dit is een trekvlinder en het is onbekend of deze soort zich in Nederland voortplant. Toen het vlindertje weg vloog was duidelijk te zien dat hij/zij grote, krachtige vleugelslagen maakte zoals het een trekvlinder betaamt.

 

Luipaardlichtmot - Nomophila noctuella (Foto Remco Vos)

 

We kregen versterking van Peter, die eerder op de ochtend een vogeltelling op de Westdijk bij Bunschoten gehad. Al kletsend liepen we verder en kwamen aan bij het voormalige Jessurunkamp.   Vroeger zat daar een militair magazijncomplex, wat vrijwel volledig is afgebroken. Het terrein is daarna aan de natuur ‘terug gegeven’ (zie hier voor meer info). Remco zag een Bruin blauwtje hangen in de hei. Wat dat betreft was het ideaal dat het zonnetje niet scheen, dan zijn de vlinders veel rustiger en blijven mooi zitten voor een foto. Nadeel is dan wel dat je beter moet zoeken om vlinders te zien…

 

Bruin blauwtje - Aricia agestis (foto Violet Middelman)

 

Af en toe zagen we een druk vliegend vlindertje, typisch gedrag van een Gamma-uil. Dit is ook een trekvlinder, en komt uit het Middellandse Zeegebied. Het ene jaar zijn ze hier massaal aanwezig, het andere jaar wat minder.

Ook hier zat er een hooibeestje in de hei en zagen we in de Grove dennetjes veel lieveheersbeestjes die zich hadden verzameld om te overwinteren. Er zat ook iets zwarts tussen de dennennaalden, een kleine aaskever. We denken dat het een Slakkenaaskever is.

 

Slakkenaaskever - Phosphuga atrata (foto Remco Vos)

 

We verlieten het Jessurunbos en liepen naar het 1000-bomenbos. Hier stond vroeger een vestiging van Kodak (fotomateriaal). Dit gebied is eveneens terug gegeven aan de natuur (zie hier voor meer info). Ook hier was weer genoeg te zien aan vlinders en andere insecten.

Het Koolmotje, een zeer klein trekvlindertje, kwamen we veelvuldig tegen. Dit beestje komt elk jaar vanuit zuid Europa naar o.a. Nederland. Dat zulke kleine beestjes ( zo’n 7 mm groot/klein) zulke grote afstanden kunnen afleggen!

 

Koolmotje - Plutella xylostella (foto Remco Vos)

 

Dick leidde ons naar het vennetje in het 1000-bomenbos. Onderweg zagen we verschillende vlinders waaronder Kleine vuurvlinder, Bruin- en Icarusblauwtje, Gamma-uil en Hooibeestje. Maar bij het vennetje waren het uiteraard de libellen die aanwezig waren. Verschillende soorten passeerden de revue, zoals Gewone pantserjuffer, Tengere pantserjuffer, Lantaarntje, Bruine winterjuffer en een Zwarte heidelibel.

 

Zwarte heidelibel - Sympetrum danae (foto Dick Nagelhout)

 

Zie voor meer foto’s:


Dick Nagelhout


Remco Vos en Violet Middelman

 

Overzicht 1000-bomenbos (foto Violet Middelman)