Distelvlinder

Vlinders Eemland

Distelvlinder - Vanessa cardui

 

Voorkomen: Het aantal distelvlinders dat vanuit Zuid-Europa en Afrika naar Nederland komt kan van jaar tot jaar sterk verschillen. Een zeer algemene trekvlinder die verspreid over het hele land wordt gezien; de aantallen wisselen per jaar aanzienlijk. Een invasie distelvlinders valt vaak samen met het binnenkomen van Sahara-zand in ons land.

 

Uiterlijk: Een vrij grote oranje vlinder die van de parelmoervlinders onderscheiden kan worden door de grote zwarte diehoekige vlek in de vleugelpunt van de voorvleugel.

Voorvleugellengte: 26-30 mm

Foto’s

 

Gelijkende soorten: -

Vliegtijd: Deze trekvlinder kan in Nederland tussen april en oktober worden waargenomen. Vanuit Zuid-Europa trekken de vlinders ieder jaar richting het noorden; ze brengen hier in de zomer een nieuwe generatie voort. In het najaar trekt een gedeelte van de vlinders weer terug naar het zuiden, de rest sterft hier.

Rups: Mei-oktober; de meeste rupsen sterven hier in de late herfst. De soort overwintert in Zuid-Europa als vlinder of als actieve rups; in Nederland kan de distelvlinder niet overwinteren.

Waardplanten: Vooral akkerdistel, gewone klit en grote brandnetel.

 

Nectarplanten/voedsel voor de imago's: De vlinders worden veel op nectarplanten aangetroffen, maar niet op rottend fruit.

Locaties in Eemland: Overal te zien

Link:

Vlindernet

Bron: www.vlindernet.nl