Boomblauwtje

Vlinders Eemland

Boomblauwtje - Celastrina argiolus

 

Voorkomen:

Het Boomblauwtje is het eerste blauwtje dat in het voorjaar vliegt.

Vaak te zien in tuinen, parken en bos.

 

Uiterlijk:

De bovenkant van de vleugels is blauw met een zwarte rand, de onderkant van de vleugels is lichtblauw met zwarte stippen.

 

Voorvleugellengte: ca. 14 mm

Foto’s

 

Gelijkende soorten: Staartblauwtje (zeldzaam dus niet waarschijnlijk in Eemland)

 

Vliegtijd: Eind maart – begin juni en half juni – begin oktober, in 2 of 3 elkaar overlappende generaties.

 

Rups: Half mei- eind juni en begin augustus – eind september.

Overwintert als pop in de strooisellaag of in een schorsspleet.

 

Waardplanten: Sporkehout, Klimop, struikhei, Vlinderstuik e.a.

Locaties in Eemland:

Vrijwel overal te zien.

Link:

Vlindernet

Bron: www.vlindernet.nl